MINITAB

MINITAB 19.2

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
คะแนนผู้ใช้
3.8  (217 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
19.2.0 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Minitab
วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ในสถิติการอ่าน กราฟ และแผนภูมิ มันฝังผู้ช่วยสามารถแปลผลการ
MINITAB เป็นโปรแกรมทางด้านสถิติที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล. ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม MINITAB ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของตนและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการของตน. จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือมีคำสั่ง interactive Assistant ซึ่งจะเป็นเครื่องนำทางให้ผู้ใช้ทำงานจนจบโครงการวิเคราะห์ของตน และรับประกันว่าผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ที่ได้ออกมาจะถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • ครอบคลุมกว้างขวาง
  • มีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย

  • ราคาแพงเล็กน้อย
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: